Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “infrastructuur”

Aquaducten

(pagina 1 van 6) Van de aquaducten in het oude Rome zijn wij goed op de hoogte dankzij de geschriften van Vitruvius (De architectura, boek 8, hfdstt. 5-6; eerste eeuw vóór Christus) en Frontinus (De aquis urbis Romae, ‘De waterwerken van de stad Rome’, passim; eind eerste, begin tweede eeuw). De…

Water

Rome, stad van water. Waar het in het oude Griekenland behelpen was met water – pas de komst van de Romeinen bracht de nodige vooruitgang -, zijn deze vroeg begonnen met de aanvoer van water naar de stad. De aanwezigheid van aquaducten en riolen moet bij bezoekers van…