Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Galleria Lapidaria

Het Palazzo Nuovo en het Palazzo dei Conservatori zijn met elkaar verbonden door een gang direct onder het erboven liggende plein, de Piazza del Campidoglio. De gang is ingericht als Galleria Lapidaria (galerij met inscripties) en moet de indruk wekken van een straat met allerlei graf- en wij-inscripties en resten van bewoning die in de onmiddellijke omgeving van het Capitool zijn gevonden. De collectie bevat meer dan 5000 inscripties! In jul. 2005 is de galerij, na dertig jaar gesloten te zijn geweest, weer toegankelijk voor het publiek.

Vanuit het Tabularium heb je een fraai uitzicht op het Forum Romanum.

Het aardige is dat je tegenwoordig halverwege de galerij het Tabularium kunt inlopen, vanwaaruit je een uniek uitzicht op het Forum Romanum hebt. (Voor de beschrijving van het Tabularium zie de betreffende pagina over het Forum Romanum.) Richt in de booggangen je blik omhoog en je ziet er de resten van de architraven en friezen die de tempels van Concordia en Vespasianus en Titus (onder aan de voet van het Tabularium) hebben versierd. Een van de vertrekken in het Tabularium is trouwens de beulskamer geweest.

Aan het plafond van het tabularium zijn restanten van de architraaf van de tempel van Vespasianus (op het Forum Romanum) bevestigd.

Midden onder het Palazzo Senatorio (het gebouw ’tussen’ de twee andere palazzi in) hebben archeologen in de jaren veertig van de vorige eeuw de plaats aangetroffen van de tempel van Veiovis (ook wel: Vediovis), een minder bekende god die bij voorkeur bij moerassen en in ongezonde omgevingen als god van de onderwereld en de wraak werd vereerd. Op deze plek zou in 78 vóór Christus een tempel voor deze god zijn verrezen.